Destineproject

Despre DESTINE

Proiectul Erasmus DESTINE (DivErSity and Tolerance IN E-Environment) a luat naștere cu scopul de a promova o formare profesională online care să garanteze sprijinul pentru diversitate, incluziune și toleranță, oferind instrumentele necesare pentru ca toți profesioniștii și studenții să se poată adapta la metodologia învățare digitală. DESTINE se concentrează în special pe acei elevi în domeniul formării profesionale care au nevoie de un mediu de învățare adaptat nevoilor lor.

Obiective

  • Introducerea unor modalități de adaptare eficientă a claselor tradiționale la noul mediu digital de învățare, protejând valorile diversității și toleranței.
  • Să formeze profesori/formatori/educatori VET (în domeniul formării profesionale) pentru a dobândi abilitățile și competențele necesare pentru a dezvolta activități și metode educaționale inovatoare care să promoveze diversitatea și toleranța în mediul clasei virtuale.  
  • Să promoveze atractivitatea acestui domeniu prin încurajarea transformării inovatoare a predării online și a învățământului la distanță. 
  • Furnizarea unei educații care să îmbrățișeze diversitatea și toleranța și să fie favorabilă incluziunii tuturor.

Strategii propuse

  • Crearea unei platforme de învățare online care să includă materiale axate pe metode de toleranță și diversitate.
  • Implementarea de activități, instrumente și metode educaționale inovatoare prin intermediul resurselor educaționale deschise (OER).
  • Elaborarea unui set de instrumente accesibile gratuit pentru profesori, formatori și mentori, precum și pentru cursanții interesați, care să fie încărcate pe platforma de învățare electronică.
  • Dezvoltarea unui mediu de cooperare între instituții, care să faciliteze crearea de sinergii și cooperarea transnațională.
  • Compilarea bunelor practici ale entităților din diferite țări ca povești de succes, elaborând un ghid al poveștilor de succes.”