Destineproject

Despre Destine

Proiectul Erasmus DESTINE (DivErSity and Tolerance IN E-Environment) a luat naștere cu scopul de a promova o formare profesională online care să garanteze sprijinul pentru diversitate, incluziune și toleranță, oferind instrumentele necesare pentru ca toți profesioniștii și studenții să se poată adapta la metodologia învățare digitală. DESTINE se concentrează în special pe acei elevi în domeniul formării profesionale care au nevoie de un mediu de învățare adaptat nevoilor lor.

Principalul obiectiv

Introducerea unor modalități de adaptare eficientă a sălilor de clasă tradiționale la noul mediu de învățare digitală, respectând valorile diversității și toleranței.

Alte obiective

Să formeze profesori/formatori/educatori VET (în domeniul formării profesionale) pentru a dobândi abilitățile și competențele necesare pentru a dezvolta activități și metode educaționale inovatoare care să promoveze diversitatea și toleranța în mediul clasei virtuale.  

Să promoveze atractivitatea acestui domeniu prin încurajarea transformării inovatoare a predării online și a învățământului la distanță. 

Furnizarea unei educații care să îmbrățișeze diversitatea și toleranța și să fie favorabilă incluziunii tuturor.

Strategii propuse

Crearea unei platforme de învățare online care să includă materiale axate pe metode de toleranță și diversitate.

Implementarea de activități, instrumente și metode educaționale inovatoare prin intermediul resurselor educaționale deschise (OER).

Elaborarea unui set de instrumente accesibile gratuit pentru profesori, formatori și mentori, precum și pentru cursanții interesați, care să fie încărcate pe platforma de învățare electronică.

Dezvoltarea unui mediu de cooperare între instituții, care să faciliteze crearea de sinergii și cooperarea transnațională.

Compilarea bunelor practici ale entităților din diferite țări ca povești de succes, elaborând un ghid al poveștilor de succes.

Partenerii proiectului

DESPRE PROGRAMUL ERASMUS+

Pentru perioada 2021-2027, cu un buget de 21,208 milioane de euro, programul ERASMUS+ se concentrează pe incluziunea socială, pe dubla tranziție ecologică și digitală și pe stimularea participării tinerilor la viața democratică. Aceste patru domenii-cheie sprijină dezvoltarea personală și profesională a cetățenilor. Educația și formarea incluzivă, atât formală, cât și informală, oferă tinerilor și cetățenilor de diferite vârste instrumentele necesare pentru a dobândi aptitudini și competențe pentru o participare eficientă în societăți incluzive, multiculturale și digitale.

Erasmus+ oferă oportunități de învățare și mobilitate pentru elevi, stagiari, tineri, studenți și profesori. Acesta pune un accent deosebit pe incluziunea persoanelor cu mai puține oportunități și consolidează cooperarea transnațională pentru universități, învățământul profesional și instituțiile de cooperare.

 

Citește mai multe despre program:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

The DESTINE project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

*Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestui site nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor incluse.