Destineproject

Γνωρίστε την ομάδα του έργου!

OSENGO (συντονιστής του έργου)

Η OSENGO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικευμένος στη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση, μέλος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Διαθέτει 32 κέντρα κατάρτισης που βρίσκονται σε τέσσερις περιφέρειες της Γαλλίας. Για πάνω από τριάντα χρόνια, η OSENGO υποστηρίζει διάφορες ομάδες-στόχους δίνοντας έμφαση στη δια βίου επαγγελματική εκπαίδευση ή την αλλαγή σταδιοδρομίας: εργαζόμενους/ες, επιχειρηματίες, νέους και νέες, ανέργα άτομα, εργαζόμενους/ες με αναπηρία, ηλικιωμένους/ες κ.λπ.

Η OSENGO παρέχει κατάρτιση σχετική με προσόντα και πιστοποίηση στους τομείς της φιλοξενίας, της εστίασης, του κοινωνικού, εμπορικού και ψηφιακού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών γενικότερα. Πέρα από πιστοποιημένα μαθήματα, ο όμιλος OSENGO προσφέρει επίσης υπηρεσίες κατά παραγγελία. Η OSENGO δημιούργησε ένα ειδικό τμήμα για θέματα που σχετίζονται με την Ευρώπη το 1994 και έκτοτε έχει ηγηθεί πολυάριθμων έργων κινητικότητας και παιδαγωγικής μηχανικής.

AKMI

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΑΚΜΗ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ΕΕΚ στην Ελλάδα και ένας από τους 7 μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα δραστηριοποιείται σε 7 πόλεις σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Ρόδος, Χαλκίδα), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 60% του συνολικού τομέα ΕΕΚ στη χώρα, παρέχοντας μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, των επιπέδων 3-5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (EQF). Κάθε χρόνο εγγράφονται περίπου 14.600 ενεργοί σπουδαστές/τριες με σκοπό να σπουδάσουν μία από τις 107 ειδικότητες, σε περισσότερα από 340 εργαστήρια σε 14 διαφορετικούς τομείς σε χώρους που καλύπτουν περισσότερα από 37.500 τετρ.μέτρα σε όλη τη χώρα.

Οι τομείς σπουδών στα πανεπιστήμια της Αθήνας είναι πολυάριθμοι και σε όλους τους τομείς, η ΑΚΜΗ παρέχει στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες εργαλεία συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων, καταιγισμού ιδεών και προβληματισμού. Εκτός από το τεχνικό μέρος της μάθησης, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό εξασφαλίζει μια συμπεριληπτική κοινότητα μάθησης και καλλιεργεί ένα ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον, επιτρέποντάς στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες να εκφραστούν ανοικτά, να ανακαλύψουν νέες κατευθύνσεις και τελικά, να δημιουργήσουν μια νέα νοοτροπία. Η κοινωνική συμπερίληψη και το χάσμα των φύλων είναι σημαντικά ζητήματα για την AKMΗ, τα οποία η νεολαία μπορεί να βελτιώσει και να επιλύσει σταδιακά μέσω της εκπαίδευσης.

Με μια λέξη, η AKMΗ ελπίζει ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση, η νεολαία μπορεί να γίνει παραγωγική, επιστημονικά προσανατολισμένη, με ευρύτητα πνεύματος, συμβάλλοντας θετικα στην κοινωνία.

Η αριστεία έχει αποδειχθεί για την ΑΚΜΗ Α.Ε. πολλές φορές μέσα από διεθνή και εθνικά βραβεία, όπως:

 • Χρυσό Βραβείο Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων και Εργαστηριακής Αριστείας
 • Χρυσό βραβείο για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στην αγορά εργασίας στα Education Business Awards 2017
 

Η AKMΗ έχει επίσης πολυάριθμες διαπιστεύσεις από διάφορα ινστιτούτα και τομείς, π.χ. Alain Ducasse Education, Pearson- Η κορυφαία εταιρεία μάθησης στον κόσμο, ITEC- Education & Media Services, AHLEI- American Hotel & Lodging Educational Institute κ.α.

Συνολικά, η ΑΚΜΗ Α.Ε. απασχολεί περίπου 1200 άτομα ως μόνιμο προσωπικό και συνεργάζεται με πλήθος καθηγητών/τριών. Το μόνιμο διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος ΑΚΜΙ αποτελείται από 170 επαγγελματίες, εμπειρογνώμονες που εμπνέουν εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκό προσωπικό αναγνωρισμένο για τα καινοτόμα ερευνητικά και διδακτικά του πρότυπα, διαμορφώνοντας έτσι μια κοινότητα με υψηλά κίνητρα. Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι 600+ μέλη που έχουν κριτική σκέψη και διακρίνονται για την ικανότητα τους στη συνεργασία με το διοικητικό προσωπικό για τον διαχωρισμό των σπουδαστών/τριών σε ομάδες και τάξεις ανάλογα με τα προσόντα τους, τη γνώση της γλώσσας, την κριτική σκέψη και τη νοοτροπία τους. Τα περισσότερα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού ασχολούνται και διαχειρίζονται, σε συνεργασία με τη διοικητική υπηρεσία, τη συνολική διαχείριση των θερινών σχολείων, των προγραμμάτων κινητικότητας, των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων, των κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός για την ΑΚΜΗ είναι ότι αποτελεί το μοναδικό Εθνικό Σημείο Επαφής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στην Ελλάδα, από το 2020, μιας ετήσιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τα οφέλη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ΑΚΜΗ ως μέρος αυτού του δικτύου και ως ένας από τους βασικούς οργανισμούς που εργάζονται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε όλη την Ευρώπη, μπορεί να:

 • συμβάλει στην προώθηση της ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη

 • ενισχύσει την ποιότητα της ΕΕΚ

 • ενθαρρύνει τους τοπικούς φορείς ΕΕΚ να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της Εβδομάδας EVS (Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων/European Vocational Skills)

   

Τέλος, η ΑΚΜΗ Α.Ε. είναι το μοναδικό ελληνικό Κέντρο Επαγγελματικής Αριστείας, εταίρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας, που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα μέλη του Δικτύου Αριστείας μοιράζονται τη δέσμευση να βελτιώσουν τις λειτουργίες, τις διαδικασίες, τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και τις σχέσεις με τους εταίρους που χαρακτηρίζουν τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας.

Η FINNOVA είναι Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας με έδρα τις Βρυξέλλες και την Ισπανία, το οποίο υποστηρίζει τη χρηματοδότηση της καινοτομίας σε επιχειρήσεις, περιφέρειες και δήμους. Στόχοι του είναι η προώθηση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσω της καινοτομίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων όπως η απασχόληση, η κατάρτιση, η επιχειρηματικότητα, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η κυκλική οικονομία κ.λπ.

To achieve these objectives, Finnova collaborates directly with the European Commission in the implementation of the initiative by organising the Startup Europe Awards, an open innovation methodology to recognise the best European startups in the social field.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, συνεργάζεται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνοντας τα Startup Europe Awards, μια μεθοδολογία ανοικτής καινοτομίας για την αναγνώριση των καλύτερων ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων στον κοινωνικό τομέα.

https://finnova.eu/

BK Consult

Ξεκινώντας το 1993 με την επωνυμία BK Consult ως πρωτοβουλία ελεύθερων επαγγελματιών, μεταφέρθηκε το 2019 στην BK Consult GbR (εταιρεία αστικού δικαίου), η οποία σήμερα είναι οργανωμένη ως Ανώνυμη Εταιρεία, η BK Consult GmbH διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας σε διακρατικά έργα, έχοντας συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων συνολικής αξίας με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, λειτουργώντας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Έχοντας διαχειριστεί περισσότερα από 162 έργα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 δεκαετιών, τα στελέχη της BK Consult GmbH προσφέρουν υπηρεσίες που διακρίνονται από την εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων, η οποία πρόσφατα πιστοποιήθηκε ως PMP (Project Management Professional).

Η BK Consult GmbH καλύπτει τους θεματικούς τομείς:

 • Εκπαίδευση
 • Απασχόληση
 • Κοινωνική συμπερίληψη
 • Διασφάλιση ποιότητας

bk-con.eu

CENTRU PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE - CPIP

Το Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente – CPIP είναι μια ΜΚΟ της Ρουμανίας που εργάζεται στον τομέα της δια βίου μάθησης από το 2005. Το CPIP δεσμεύεται να ενσωματώσει την αρχή των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες στις δημόσιες πολιτικές και τις συναφείς πρακτικές, ως αναπόσπαστο μέρος του εκδημοκρατισμού και της δημιουργίας μιας ανοικτής κοινωνίας. Το CPIP εργάζεται σε πολυπολιτισμικά πλαίσια με εταίρους από όλη την Ευρώπη.

Το CPIP προωθεί την κουλτούρα της δια βίου μάθησης μέσω της ενεργού συμμετοχής των μελών της κοινότητας στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής εφαρμογής της δια βίου μάθησης σε επίπεδο τόσο θεωρίας όσο και πράξης.

Η αποστολή του CPIP είναι να προωθήσει την έννοια της δια βίου μάθησης και να την καταστήσει προσιτή στις κοινότητες με τις οποίες βρίσκεται σε συνεργασία.

www.cpip.ro

FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (FIP)

Η Future In Perspective Limited (FIP) είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης των νέων, των ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στους τομείς της ηλεκτρονικής μάθησης, των ψηφιακών μέσων και της κοινωνικής συμπερίληψης. Η εταιρεία ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται ειδικά σε εκπαιδευτικούς φορείς. εκτός του κυρίαρχου ρεύματος. Η παραγωγή ψηφιακών μέσων είναι το πάθος της FIP και έτσι βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου της εταιρείας. Μέσω της Digital Media Zone που εδρεύει στη Βιρτζίνια της Ιρλανδίας, εκπαιδευτές/τριες της FIP προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα εβδομαδιαία κέντρα ψηφιακών μέσων με τοπικές ομάδες, ιδίως με εκείνες που προέρχονται από περιθωριοποιημένο περιβάλλον. Στόχος αυτών των εκπαιδευτικών κόμβων είναι οι κοινότητες με λιγότερες ευκαιρίες να προσεγγίσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση, με σκοπό την υποστήριξή τους για να διερευνήσουν σταδιοδρομίες στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα των ψηφιακών μέσων. Η FIP δεν είναι πρωτίστως άμεσος πάροχος υπηρεσιών σε ενήλικες και νέους/ες εκπαιδευόμενους/ες, αλλά συνεργάζεται στενά με ένα δίκτυο εκπαιδευτικών οργανισμών, ιδρυμάτων και προγραμμάτων για την παροχή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και ενδοεταιρικής κατάρτισης σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής.

www.futureinperspective.com

SYMPLEXIS

Η Σύμπλεξις είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσπαθεί να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους και όλες, μέσω δράσεων και μέτρων που αναπτύσσουν δεξιότητες, ενδυναμώνουν και προωθούν την ενεργό συμμετοχή, εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε εκείνες που έχουν λιγότερες ευκαιρίες.

Αποστολή της Σύμπλεξις είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω ολοκληρωμένων δράσεων και επιμέρους δραστηριοτήτων που βασίζονται σε έργα, τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση της συμπερίληψης ευάλωτων ομάδων που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση και αποκλεισμό. Παράλληλα ο φορέας προωθεί και προστατεύει τα δικαιώματα διαφόρων ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση και την υποστήριξη των θυμάτων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανταλλαγή πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα.

Η δράση της Σύμπλεξις ακολουθεί προσεγγίσεις και παρεμβάσεις με γνώμονα τα επωφελούμενα άτομα, γύρω από τους εξής κύριους άξονες εμπειρίας του οργανισμού:

 • Κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, περιλαμβάνοντας ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας, την πρόληψη της περιθωριοποίησης και την προώθηση της συμπερίληψης ευάλωτων ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση σε υπηκόους τρίτων χωρών.
 • Προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων που καλύπτουν τις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος ομάδων πληθυσμού που υφίστανται διακρίσεις, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, τα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, οι Ρομά και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι μετανάστες/τριες και οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες-ισσες.
 • Αναβάθμιση της κατάρτισης, ανάπτυξη ικανοτήτων και ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων με στόχο την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση για όλους και όλες και την προώθηση της δια βίου μάθησης με έμφαση στα άτομα με χαμηλές δεξιότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά εργασίας.
 • Ανάπτυξη παιδιών και νέων μέσω δράσεων και έργων που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας των νέων, στην προώθηση της προστασίας των παιδιών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συμπερίληψης

https://symplexis.eu